Videnskabelige studier og resultater

Gennem tiden er der lavet adskillige studier og undersøgelser omhandlende effekten af Anodyne Posture Shirt™ i forskellige sammenhænge. Her har vi samlet et udvalg. Vi tilføjer løbende nyt, relevant stof til arkivet.

 

Positiv effekt hos kroniske smertepatienter

Et pilotprojekt blandt kroniske smertepatienter viser, at Anodyne Posture Shirt™ kan være et effektivt supplerende redskab til at forbedre kropsholdningen som led i at mestre kroniske smerter. Projektet tager udgangspunkt i en smerteklinik, som i 3 år har benyttet sig af Anodyne Posture Shirt™ til behandling af kroniske smertepatienter. Du kan læse hele projektet her.

 

Effektivt hjælpemiddel til stillesiddende computerbrugere

Et videnskabeligt studie med det formål at afklare den kortsigtede virkning af Anodyne Posture Shirt™ blandt stillesiddende computerbrugere. Studiet viser, at Anodyne Posture Shirt™ på kort sigt havde en forbedring af arbejdspladsergonomien blandt kommunale computerbrugere. Ved brug af Anodyne Posture Shirt™ oplevede de medvirkende mindre træthed samt en signifikant forbedring af deres kropsholdning, fysiologiske lungefunktion og arbejdsmæssige produktivitet. Du kan læse hele studiet her.

 

Effektiv til forebyggelse af sportsskader

Studiet tager udgangspunkt i skisport og hvordan skader kan forebygges ved hjælp af blandt andet Anodyne Posture Shirt™. Studiet indikerer, at skader ofte skyldes muskeltræthed frem for problemer med udstyr. Studiet konkluderer at Anodyne Posture Shirt™ kan være med til give en bedre holdning, muskelkoordination og kropsbevidsthed under skisport, hvorfor den med fordel kan indgå som led i at forebygge skisportsskader. Du kan læse hele studiet her.

 

Du kan læse alle nævnte og flere videnskabelige studier her: