Tværfaglig smertebehandling

AF MARIA BALSLEV LARSEN & LOUISE KJÆR MATZEN, FYSIOTERAPEUTER HOS ALLEVIA - TVÆRFAGLIGT SMERTECENTER
 
Vi har som fysioterapeuter længe ønsket os et produkt der kan hjælpe vores patient gruppe i forhold til deres kropsholdning. Vi har tidligere tapet vores patienter op, men da vi har en patientgruppe der bliver nødt til at arbejde med muskulaturen i et meget langsomt tempo, har dette ikke kunnet lade sig gøre i meget mere end et par timer af gangen – Derfor er det ikke nogen god løsning for disse patienter. Vi har ligeledes benyttet os af holdningselastikker, men igen har trækket på skulderen ikke været optimalt, og trykket i axillen har mange gange forværret det neurogene smertebillede vi ser ved vores patientgruppe. Vi arbejder henimod at vores patienter skal være så selvhjulpne som overhovedet muligt, og hvis man er nødsaget til at opsøge behandlere hver 2. dag for at få omlagt tape, er vi igen tilbage til udgangspunktet.

Vores patienter har afprøvet mange ting inden de når ud til os på Allevia, som er et kronisk tværfagligt smertecenter (Mølholm), som ligger i Højbjerg – Århus. Vi er derfor nødsaget til at tænke anderledes som fysioterapeuter med denne patientgruppe. De fleste har en eller anden form for nerveproblematik, og det gør at smerten er kommet mere eller mindre for at blive. Det der sker når man har en så stor smerteproblematik, er at holdningen bliver markant dårligere. Man har tendens til at falde sammen i hele columna(ryggen), og mange søger generelt henimod foster stilingen. Det medvirker at man begynder at lave endnu flere skader på sin i forvejen ”slidte”/smerteplagede krop. Vi benytter derfor den holdningskorrigerende trøje som et stort supplement til blandt andet træningen af patienten, men ligeledes også til de daglige aktiviteter. Mange formår at kunne udføre aktiviteterne bedre, da den gode holdning frigiver ”energi” til at kunne have fokus på eventuelt gangfunktion mm.

De får lov til at låne den holdningskorrigerende trøje med hjem 1 uges tid af gangen. Da den nedsatte bevægelighed er et stort problem for næsten alle kroniske smertepatienter, har lynlås-modellen været en rigtig god hjælp, da de har lettere ved at komme ”ind og ud” af den stramme trøje. De fleste får trænet sig op i løbet af en uge til at kunne benytte trøjen mange timer dagligt, og mærker en stor smertelindring ved at benytte netop denne.

Mange giver selv udtryk for at føle sig mere ”raske” idet kropsholdningen er ændret til det bedre. Vi oplever som fysioterapeuter, at vi kan have mere fokus på træningen omkring selve skaden/smerten, idet kropsholdningen er på plads. Vi ser tydeligt at kropsholdningen, samt respirationen er to af de vigtigste indsatsområder hos stort set alle kroniske smertepatienter. Fungerer disse ikke optimalt, har vi som fysioterapeuter ikke stor mulighed for at kunne afhjælpe den kroniske smertepatient.

Vi har derfor rigtig god tiltro til den holdningskorrigerende trøje. Det der gør denne betydeligt bedre end eksempelvis korset mm., er at du hele vejen igennem træner din muskulatur, i stedet for at passivisere denne. Kinesiotape er godt, men er svær for vores patientgruppe, da patienterne mange gange ikke selv kan anlægge denne tape. Da det er en kronisk skade/smerte, som ikke bare forsvinder, kan de derfor heller ikke have denne tape på 24/7. Vi anbefaler derfor denne holdningskorrigerende trøje til stort set alle vores smertepatienter, hvad enten det er, skulder, bækken, lænde, nakke, eller brystproblematik mm.

 
Louise Kjær Matzen – Fysioterapeut
Maria Balslev Larsen – Fysioterapeut