Fra kinesiotape til tøj

Konceptet bag holdningskorrigerende tøj er inspireret af kinesiotape - en teknologi ofte brugt af fysioterapeuter til at korrigere muskelfunktionen, forbedre blodcirkulationen samt undertrykke og behandle smerter i ryg og nakke. Der er flere hovedegenskaber ved brug af tapen, der kan overføres til Anodyne holdningskorrigerende tøj.

 

Inspireret af kinesiologi

Andoyne Posture Shirt™ er inspireret af kinesiologi, som du måske kender fra kiropraktik, fysioterapi og sportsverdenen. I Anodyne Posture Shirt™ kan der drages paralleller til denne funktion gennem de integrerede NeuroBands – en særlig sammensætning af materialer, der som kinesiotape spejler muskulaturens sammentrækkende og eftergivende egenskaber og fremmer den rette kropsholdning.

 

____

 

kinesiotape på kvinde
Nedenstående effektmekanismer for Anodynes produkter bygger på studier fra 2008-2015, der undersøger effekten af kinesiotape, og et enkelt studie med holdningskorrigerende t-shirts som intervention. Kinesiotapens effekter menes at kunne overføres til Anodyne Posture Shirts unikke NeuroBands, da disse er fremstillet til at have samme effekt som kinesiotape. Du kan læse mere om de unikke og patenterede NeuroBands i Anodyne Posture Shirt™ her.

 

Af Lars Corneliussen (fysioterapeut)
 

Lændesmerter

For lænderygsmerter kan kinesiotape efter en uge være med til at nedsætte smerter umiddelbart, øge funktionsniveau samt at øge muskeludholdenhed i ryggen sammenlignet med placebotape(1). Dette viser et RCT-studie inddragende personer med kroniske lænderygsmerter. Samtidig finder andre studier begrænsede klinisk relevante effekter, og derfor konkluderer en metaanalyse, at der til dato endnu ikke er stærk evidens for kinesiotape alene til behandling af lænderygsmerter. Kinesiotape anbefales således som et supplement til fysisk aktivitet/træning og fysioterapeutisk intervention, hvor tapen kan være med til en hurtig nedsættelse af de værste umiddelbare smerter. På samme måde kan Anodynes trøje anvendes som et supplement i rehabiliteringen og forebyggelse af lænderygsmerter.

 

Muskeludtrætning

Muskeludtrætning i den paravertebrale muskulatur omkring kropsstammen spiller en betydelig rolle for kroniske lænderygsmerter. Kinesiotape har i et RCT-studie vist at have en positiv statistisk signifikant effekt på muskeludtrætning for unge og raske personer, sammenlignet med en gruppe uden tape. I forhold til placebotape, kunne studiet ikke vise en statistisk signifikant forskel, hvilket indikerer, at kinesiotape kan have en vis placeboeffekt på muskeludholdenhed. Disse gavnlige effekter omkring muskeludtrætning er også potentielle for Anodynes trøje.

 

Nakkesmerter

Nakkesmerter kan nedsættes med kinesiotape. Dette viser et RCT-studie, inddragende patienter med mekaniske nakkesmerter. Her opnår en gruppe med kinesiotapebehandling den samme statistisk signifikante positive effekt på smerter og funktionsniveau på en uge, som to cervikale thrust manipulationer, som tidligere har vist dokumenteret effekt. Ligeledes viser et andet studie med kinesiotape som intervention, at en gruppe af patienter med piskesmældsrelaterede nakkesmerter opnår signifikante forbedringer på nakkesmerter umiddelbart og 24 timer efter brug af kinesiotape, i forhold til en placebotape gruppe. Anodynes trøjer har dermed potentiale til at have positive effekter i rehabiliteringen af nakkesmerter.

 

Skuldersmerter

Kinesiotape har vist effekt på patienter med impingementsyndrom i skulderen. Et RCT-studie viser, at en gruppe med kinesiotapebehandling og skulderøvelser opnår en større statistisk signifikant smertereduktion efter en uge, sammenlignet med en kontrolgruppe, der modtager samme træningsterapi plus ultralyd/TENS-behandling i stedet for kinesiotape. Som supplement til skulderøvelser giver kinesiotape også statistisk signifikante forbedringer efter 12 dage målt på smerter, funktionsniveau og smertefri ROM ift. træning alene. Et andet RCT-studie omhandlende unge med rotatorcuff tendinitis/impingement finder, at kinesiotaping alene efter tre- og seks dage ikke har en positiv effekt på smerte, funktionsniveau og smertefri ROM sammenlignet med placebotape. Til opsummering af tilgængelige foreliggende evidens konkluderer et review at kinesiotape, som supplement til træning, kan være effektiv til smertenedsættelse umiddelbart på den kortsigtede bane. På denne baggrund, kan Anodynes trøje anvendes som supplement til rehabilitering og forebyggelse af skuldersmerter.

 

Sensorisk feedback

Som en del af kinesiotapens smertenedsættende effekt, menes tapens øgede pres og stræk på huden at stimulere mekanoreceptorer, hvorfor smerter nedsættes jf. gate kontrol-teorien(10). Denne teori kan også kobles på Anodynes trøje, uden at der til dato er nogen dokumentation for dette. Den taktile stimulation bliver faciliteret. Et RCT-studie med patienter med dystoni finder, at kinesiotape giver signifikante forbedringer på somatosensorisk temporal diskrimination og samtidig smertereduktion. Dette kan indikere, at tapens taktile og sensoriske mekanismer har en positiv indflydelse på smerte, hvilket også er en mulig effekt for Anodynes trøje. Afferent og sensorisk feedback er en nødvendighed for at vedholde maksimal styrke. I et andet studie, hvor en gruppe påføres kinesiotape og en anden gruppe ikke gør, hæmmes begge gruppers afferente sensoriske feedback via vibrationer. Her finder man, at kinesiotapens taktile stimulation kan lindre muskelsvaghed ved at aktivere afferente Ia-neuroner og efferente gamma-neuroner. Disse studier kan forklare Anodynes trøjes potentielle effekter via mulige afferente fysiologiske mekanismer i trøjens neurobands.

 

Postural kontrol

Den anticipatoriske posturale kontrol kan øges. Det viser et studie(13), der undersøger kinesiotape på patienter med kroniske lændesmerter. Her har en gruppe behandlet med kinesiotape bl.a. statistisk signifikante forbedringer målt på EMG-aktivitet i transversus abdominis og aktivitet i motor cortex i forhold til kontrolgruppen. Dette kan tale for, at neurobands i Anodynes T-shirts kan støtte aktiviteten i posturale muskler og forbedre den  neuromuskulære aktivitet til opretholdelse af postural kontrol. Skuldersmerter og dysfunktionelle glenohumorale syndromer som rotatorcuff-syndrom, glenohumeral led-instabilitet og adhærent ledkapsel er ment at være forårsaget af ændringer i den scapulohumerale rytme. Ligeledes er den scapulohumerale rytme ment at være påvirket af en kompleks række parametre som; skulderholdning, proprioception, EMG-aktivitet af elementære muskler og muskelspændingsændringer i muskler direkte eller indirekte relateret til skulderen og den scapulohumerale rytme.

 

Kropsholdning

Et studie har undersøgt effekten af kinesiotape til at korrigere krydset skuldersyndrom (KSS), som er relateret til smerter og skader i nakke-skulderregionen. Studiet viser en signifikant effekt på KSS målt på bl.a. pectoralis minors længde. Ligeledes viser scanningsbilleder fra et casestudie målt på samme måde som førnævnte studie en direkte effekt på humerus placering i ledkapslen. Et studie, der tester en holdningskorrigerende trøje med manuelt justerbare strækpaneler, finder ligeledes en signifikant effekt på skulderholdning ved brug af trøjen med stræk. Anodynes holdingskorrigerende T-shirt med Nerobands har potentiale for at påvirke den scapulohumerale rytme på baggrund af studier, der har vist vist effekt af kinesiotape på holdningskorrektion. En øget kyfose øger risikoen for brud i rygraden og øger det diskale tryk samt begrænser den funktionelle mobilitet. Et studie, omhandlende osteoporosepatiener med øget kyfose, viser at fast skuldertapening placeret lig Anodynes neurobands giver en signifikant reduceret kyfose. Dertil viser studiet, at des større en kyfose patienterne præsenterede inden testen, des større effekt havde de af interventionen. Hermed kan Anodynes trøje potentielt nedsætte kyfose ved patienter med osteoporose.

 

EMG-aktivitet

Individer med eksempelvis impingementsyndrom i skulderen har tendens til at have en øget EMG-aktivitet i øvre del af m. trapezius samt nedsat aktivitet i den nedre del. Flere studier har, ved kinesiotaping af skulderen placeret ligesom Anodynes neurobands, fundet signifikant effekt på at nedsætte EMG-aktivitet i øvre del af m. trapezius og øge EMG-aktivitet i den nedre del. Et andet studie testede ikke kinesiotape, men i stedet en holdningskorrigerende trøje med manuelt justerbare strækpaneler. Dette studie fandt også en signifikant ændring af EMG-aktivitet i m. trapezius i både øvre og nedre del. En af disse studier fandt korrelation mellem ændret EMG og øget proprioception. Generelt set finder alle de nævnte studier tendens til, at korrigering via tape eller trøje potentielt kan ændre EMG-aktivitet ikke bare i m. trapezius, men også i muskler som m. serratus anterior og m. deltoideus. Potentielt vil Anodynes holdningskorrigerende T-shirt kunne præsentere samme resultater, da den bygger på samme teknologiske principper som kinesiotape.

 

Kropsholdning og respiration

Den ideelle respiration spreder sig fra kroppens centrum og ud. Ligeledes kræver den ideelle respiration en elastisk thorax, som ikke er begrænset af spændt eller forkortet muskulatur som eksempelvis m. pectoralis minor eller af begrænsende holdninger som øget thoracal kyfose eller protraherede skuldre. Anodynes holdningskorrigerende t-shirt har igennem overfornævnte parametre som EMG-ændringer og holdningskorrektion igennem kinesiotape potientiale for indirekte at forbedre en ellers begrænset respiration. Anodynes trøje ville derfor være et godt supplement til den almene respiration/lungefysioterapi til at skabe muskulær- og generelt balance, som er essentielt for en god respiration.

 

Andre gavnlige gevinster

Evidensen for kinesiotape viser i flere studier, at effekten af kinesiotape ikke er anderledes end andre behandlingsteknikker. Ud fra dette bør klinikere vælge en behandling/intervention, der er mest “cost-effektiv,” tidsbesparende, brugervenlig og den behandling, der virker bedst for patienten. Her bør Anodynes holdningskorrigerende T-shirt ligesom kinesiotape tages til overvejelse, da T-shirten har en lille indgriben på patienten/brugeren i forhold til de mulige positive effekter. Samtidigt bliver brugeren iført trøjen, ustandseligt gjort opmærksom på bæring af trøjen og herved bevidstgjort om en sundhedsfremmende intervention via dens taktile stimulering og holdningskorrigerende neurobands.

 

Opsummering

Med den lange række af potentielle positive effektparametre, og den dertil relativt lille omkostning og indgriben for patienten, vurderes det, at Anodynes holdningskorrigerende T-shirt er et relevant og godt produkt med stort potentiale. På trods af at nævnte studier ikke nødvendigvis har pålagt/placeret tapen lig Anodynes neurobands, bør Anodynes trøje/T-shirt nøje overvejes som supplement til rehabilitering og forebyggelse. T-shirten skal ses som et supplement til sideløbende brug i almen sundhedsfaglig behandling af muskuloskeletale lidelser.

 

 
Kilder
1.     Adelaida, Castro Sánchez AM, Lara Palomo IC, Matarán Peñarrocha GA, Fernández Sánchez M, Sánchez Labraca N, et al. Kinesio Taping reduces disability and pain slightly in chronic non-specific low back pain: a randomised trial. J Physiother. 2012;58(2):89–95.
2.     Lim ECW, Tay MGX. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tape application. Br J Sports Med. 2015 Dec 1;49(24):1558 –
3.     Álvarez Álvarez S, San José FG-M, Rodríguez Fernández AL, Güeita Rodríguez J, Waller BJ. Effects of Kinesio® Tape in low back muscle fatigue: randomized, controlled, doubled-blinded clinical trial on healthy subjects. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(2):203–12.
4.     Saavedra-Hernández M, Castro-Sánchez AM, Arroyo-Morales M, Cleland JA, Lara-Palomo IC, Fernández-de-Las-Peñas C. Short-term effects of kinesio taping versus cervical thrust manipulation in patients with mechanical neck pain: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Aug;42(8):724–30.
5.     González-Iglesias J, Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland JA, Huijbregts P, Del Rosario Gutiérrez-Vega M. Short-term effects of cervical kinesio taping on pain and cervical range of motion in patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2009 Jul;39(7):515–21.
6.     Erkan, Kaya E, Zinnuroglu M, Tugcu I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clin Rheumatol. 2011 Feb 1;30(2):201–7.
7.     Şimşek HH, Balki S, Keklik SS, Öztürk H, Elden H. Does Kinesio taping in addition to exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A randomized, double-blind, controlled clinical trial. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(2):104–10.
8.     Thelen MD, Dauber JA, Stoneman PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2008 Jul;38(7):389–95.
9.     Raewyn, Taylor RL, O’Brien L, Brown T. A scoping review of the use of elastic therapeutic tape for neck or upper extremity conditions. J Hand Ther. 2014 Jul 1;27(3):235.
10.   Kachanathu SJ, Alenazi AM, Seif HE, Hafez AR, Alroumim MA. Comparison between Kinesio Taping and a Traditional Physical Therapy Program in Treatment of Nonspecific Low Back Pain. J Phys Ther Sci. 2014 Aug;26(8):1185–8.
11.   Pelosin E, Avanzino L, Marchese R, Stramesi P, Bilanci M, Trompetto C, et al. kinesiotaping reduces pain and modulates sensory function in patients with focal dystonia: a randomized crossover pilot study. Neurorehabil Neural Repair. 2013 Oct;27(8):722–31.
12.   Konishi Y. Tactile stimulation with kinesiology tape alleviates muscle weakness attributable to attenuation of Ia afferents. J Sci Med Sport Sports Med Aust. 2013 Jan;16(1):45–8.
13.   Bae SH, Lee JH, Oh KA, Kim KY. The effects of kinesio taping on potential in chronic low back pain patients anticipatory postural control and cerebral cortex. J Phys Ther Sci. 2013 Nov;25(11):1367–71.
14.   Lin J, Hung C-J, Yang P-L. The effects of scapular taping on electromyographic muscle activity and proprioception feedback in healthy shoulders. J Orthop Res Off Publ Orthop Res Soc. 2011 Jan;29(1):53–7.
15.   Cole AK, McGrath ML, Harrington SE, Padua DA, Rucinski TJ, Prentice WE. Scapular bracing and alteration of posture and muscle activity in overhead athletes with poor posture. J Athl Train. 2013 Feb;48(1):12–24.
16.   Selkowitz DM, Chaney C, Stuckey SJ, Vlad G. The effects of scapular taping on the surface electromyographic signal amplitude of shoulder girdle muscles during upper extremity elevation in individuals with suspected shoulder impingement syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2007 Nov;37(11):694–702.
17.   Han J-T, Lee J-H, Yoon C-H. The mechanical effect of kinesiology tape on rounded shoulder posture in seated male workers: a single-blinded randomized controlled pilot study. Physiother Theory Pract. 2015 Feb;31(2):120–5.
18.   Gak H-B, Lee J-H, Kim H-D. Efficacy of kinesiology taping for recovery of dominant upper back pain in female sedentary worker having a rounded shoulder posture. Technol Health Care Off J Eur Soc Eng Med. 2013;21(6):607–12.
19.   Alison, Greig AM, Bennell KL, Briggs AM, Hodges PW. Postural taping decreases thoracic kyphosis but does not influence trunk muscle electromyographic activity or balance in women with osteoporosis. Man Ther. 2008;13(3):249–57.
20.   Brocki BC, Poulsgaard IJ, Alsted AJ. Lungefysioterapi: en grundbog. Kbh.: Munksgaard Danmark; 2011.
21.   Montalvo AM, Cara EL, Myer GD. Effect of kinesiology taping on pain in individuals with musculoskeletal injuries: systematic review and meta-analysis. Phys Sportsmed. 2014 May;42(2):48–57.